FÖRNYELSE AV SPRÄNGKORT

FÖRNYELSE AV SPRÄNGKORT

(RfSU GK02)

Sprängkortets giltighetstid är 10 år och måste innan dess förnyas genom en repetitionskurs som har tonvikten lagd på säkerhet, bestämmelser och produktnyheter. För yrkesmässiga sprängarbasar med Sprängkort Klass A gäller en 3 dagars kurs medan sprängarbasar för mindre komplicerade arbeten med Sprängkort Klass B kan gå en 2 dagars kurs.

Nytt sprängkort utfärdas efter genomgången kurs med godkänt resultat och för den typ av sprängningspraktik som uppvisats. Intyget skall gälla de senaste 10 åren.

Obs! Sprängkort vars giltighet upphört kan ej förnyas!

KURSINNEHÅLL (KLASS A)

– Explosiva varor och sprängämnen
– Aktuella Sprängämnen och tändmedelsprodukter
– Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2007:1 ”Sprängarbete”
och AFS 2010:1 ”Berg– och gruvarbete”
– Riskbedömning – Grupparbete
– Påverkan på den yttre miljön vid sprängning
– Sprängning i detaljplanelagt område
– Förvärv, förvaring och överföring av explosiv vara
– Transport av explosiva varor
-Arbete med och genomgång av övningsfrågor
– Skriftligt prov samt genomgång och avslutning
KURSINNEHÅLL (KLASS B)
-Allmänt om bestämmelser
– Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2007:1 ”Sprängarbete” och AFS 2010:1 ”Berg– och gruvarbete”
– Innehav, förvaring och överföring av explosiv vara
– Transport av explosiva varor
– Sprängämnesprodukter – Produktförändringar och nyheter
– Tändmedelsprodukter – Produktförändringar och nyheter
– Sprängteknik – Nyheter och aktualiteter
– Sprängning i tätort
– Genomgång av övningsfrågor
– Skriftligt prov samt genomgång och avslutning
KURSINFORMATION

Kursdatum:
V. 8 (17-19/2) Solna
V. 10 (2-4/3) Göteborg
V. 20 (11-13/5) Solna
V. 38 (16-18/9) Solna
V. 45 (2-4/11) Göteborg
V. 51 (14-16/12) Solna

Kurslängd Klass A: 24 tim (3 dagar)
Kurslängd Klass B: 16 tim (2 dagar)

Pris Klass A: 10 000 kr (inkl kursmaterial, lunch och fika, ex moms)
Pris Klass B: 7 000 kr (inkl kursmaterial, lunch och fika, ex moms)


Kursen kan även genomföras på andra tider och platser eller ute hos ert företag, kontakta oss för mer information och pris.

asd

EGNA LOKALER I SOLNA OCH GÖTEBORG


Sedan Januari 2017 har vi helt nyrenoverade, moderna och fräscha lokaler i Solna Strand, med en stor och ljus kurslokal, en bekväm lounge för fika och umgänge samt kontorsplatser.

Lokalen i Solna Strand har ett mycket centralt läge med endast 20 meter från T-bana och endast 15 min från Stockholms C.

Bergutbildarna har även kontor centralt i Göteborg där vi kan hålla kurser för mindre grupper. För större grupper i Göteborgsregionen arrangeras kurserna på hotell Mölndalsbro.

Det finns möjlighet att boka logi nära våra kurslokaler. Vi håller gärna kurs på andra platser i Sverige eller utomlands.
Kontakta oss för mer information.

PRAKTISKA UPPLYSNINGAR


Anmälan:  Görs via formuläret nedan.

Bekräftelse:  Vi skickar bekräftelse och övrig information 2-3 veckor före kursstart.

Betalning:  Mot faktura, 30 dagar netto, i samband med bekräftelse.

Avbokning: Vid avbokning senare än 2 veckor före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid utebliven ankomst debiteras full kursavgift.

Kursavgift: Kursavgift inkluderar kurs, dokumentation, kursintyg samt lunch och kaffe om inte annat anges.

Moms:  Tillkommer på samtliga priser.

Förbehåll:  Vid för litet antal kursdeltagare, förbehåller vi oss rätten att ställa in kurser.
Vi förbehåller oss även rätten till smärre prisjusteringar och reserverar oss för eventuella tryckfel.

Praktikintyg

Ett sprängkort består av två delar: En tillhörande grundkurs och praktisk erfarenhet. Det krävs olika praktiska erfarenheter för A-kort respektive B-kort. Kraven  som behövs är beskriven på praktikintygen.

Förutom sprängkursen krävs det även praktikintyg för ett borrkort. Kraven står på intyget.

VÄLKOMMEN ATT ANSÖKA

FÖRNYELSE AV SPRÄNGKORTVi skickar fakturan till din epost. Om du istället behöver pappersfaktura, vänligen ange "Pappersfaktura" här och fyll i faktureringsadress.
Vi på Bergsäker AB, Bergutbildarna, handhar personuppgifter i form av ett register av utförda kurser och kontaktuppgifter. Uppgifterna förvaras digitalt. Detta för att snabbare kunna ge service vid borttappat, förnyat eller uppgradering av spräng- eller borrkort och att underlätta administrationen av kurser. Vi har också krav på att spara kopior av spräng- och borrkort, samt intyg och prov i 10 års tid. Dokumentationen förvaras i låsta förråd där endast Bergsäkers /Bergutbildarnas personal kommer åt dem vid behov. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, annat än till Myndigheten för Samhällsskydd & Beredskap, då vi enligt lag måste delge intyg vi utfärdar inom vissa kurser till dem samt till Trafikverket då de kräver det vid provanmälan för att bli en certifierad bultsättare. *