FÖRNYELSE AV SPRÄNGKORT

FÖRNYELSE AV SPRÄNGKORT

Sprängkortets giltighetstid är 5 år för Sprängkort Klass A (Utfärdat av Svenska Bergteknikföreningen) och 10 år för Sprängkort Klass B. Sprängkorten måste förnyas innan giltighetstiden går ut genom en repetitionskurs som har tonvikten lagd på säkerhet, bestämmelser och produktnyheter. För yrkesmässiga sprängarbasar med Sprängkort Klass A gäller en 3 dagars kurs medan sprängarbasar för mindre komplicerade arbeten med Sprängkort Klass B kan gå en 16 timmars kurs men som utförs under 3 dagar tillsammans med Klass A.

Nytt sprängkort utfärdas efter genomgången kurs med godkänt resultat och för den typ av sprängningspraktik som uppvisats. Intyget skall gälla de senaste 10 åren.

Obs! Sprängkort vars giltighet upphört kan ej förnyas!

KURSINNEHÅLL (KLASS A)

– Explosiva varor och sprängämnen
– Aktuella Sprängämnen och tändmedelsprodukter
– Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2007:1 ”Sprängarbete” och AFS 2010:1 ”Berg– och gruvarbete”
– Riskbedömning – Grupparbete
– Påverkan på den yttre miljön vid sprängning
– Sprängning i detaljplanelagt område
– Förvärv, förvaring och överföring av explosiv vara
– Transport av explosiva varor
-Arbete med och genomgång av övningsfrågor
– Skriftligt prov samt genomgång och avslutning

KURSINNEHÅLL (KLASS B)
-Allmänt om bestämmelser
– Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2007:1 ”Sprängarbete” och AFS 2010:1 ”Berg– och gruvarbete”
– Innehav, förvaring och överföring av explosiv vara
– Transport av explosiva varor
– Sprängämnesprodukter – Produktförändringar och nyheter
– Tändmedelsprodukter – Produktförändringar och nyheter
– Sprängteknik – Nyheter och aktualiteter
– Sprängning i tätort
– Genomgång av övningsfrågor
– Skriftligt prov samt genomgång och avslutning

INFORMATION

SPRÄNGKORT KLASS A
Kurslängd: 24 tim (3 dagar)
Pris: 12.000 kr ex moms

SPRÄNGKORT KLASS B
Kurslängd: 16 tim (3 dagar tillsammans med Klass A)
Pris: 8.500 kr ex moms

Bekräftelse:  Vi skickar bekräftelse och övrig information 2-3 veckor före kursstart.

Betalning:  Mot faktura, 30 dagar netto, i samband med bekräftelse.

Kursavgift: Kursavgift inkluderar utbildning, dokumentation, kursintyg samt lunch och kaffe om inte annat anges.

Avbokning: Vid avbokning 2 veckor före kursstart fram till kursdagen debiteras halva kursavgiften. Vid avbokning på kursdagen, eller vid utebliven ankomst, debiteras full kursavgift.

Förbehåll:  Vid för litet antal kursdeltagare, förbehåller vi oss rätten att ställa in kurser. Vi förbehåller oss även rätten till smärre prisjusteringar och reserverar oss för eventuella tryckfel.

Bokning: Välj ett kursdatum nedan, eller kontakta oss för specialanpassad kurs på ert företag.

Praktikintyg

Ett sprängkort består av två delar: En tillhörande grundkurs och praktisk erfarenhet. Det krävs olika praktiska erfarenheter för A-kort respektive B-kort. Kraven som behövs beskrivs på praktikintygen.
Förutom sprängkursen krävs det även praktikintyg för ett borrkort. Kraven står på intyget.

Praktikintyg för Borrkort och Sprängkort klass B skickas till oss. För information om intyg för Sprängkort klass A gå hit >>