BERGSPRÄNGARDAGARNA 2023

Program för 2023

Bergsprängardagarna 2023 gick av stapeln 19-20 januari 2023. Här nedan ser du föredragen som var med och längre ner kan du även se bilder från tidigare Bergsprängardagar!

Gruvbrytning genom tiderna

Åke Mossberg, Fotocentralen

LKAB – En förändringsresa

Jeanette Berggren, LKAB

På liv & död: Kväverester från sprängmedel i sulfidberg

Eva Rönnberg, Geoveta

Har entreprenör & konsult olika syn på risk, riskanalys & riskbedömning

Carl Lind, Tilia Consult

Paneldiskussion: Eftersyn av salva

BEF, Bergutbildarna &
JKN Advokat AB

Elektroniktändare – för effektivisering och bättre resultat

Victor Vidlund, SSE

Emulsion med väteperoxid

Fabian Brännström, Forcit Explosives

Släntsyn och bergförstärkning med yrkesklättring

Andreas Sjöqvist & Olivier Lasmarias, Byrån Berg & Sprängteknik

Norrbotniabanan – Snabbare, säkrare & mer miljövänliga resor & transporter

Erik Storvall, Trafikverket

En ny struktur & huvudman för sprängkortet

Per Vedin, Svenska bergteknikföreningen / Trafikverket

Borrutbildning i framtiden

Jan Johansson & Claes Lindström, BEF & Bergutbildarna

Omgivningspåverkan ur beställarens synvinkel

Arne Carlsson, Trafikverket

Dolor per leverans

Åsa Boström & Peder Hansson, NCC Industri

Västlänken – Mellan berg & lear

Magnus Eriksson, Trafikverket


Historik

1998 arrangerade Bergutbildarna för första gången ”Bergsprängardagarna”, det seminarium om berg- och sprängteknik som utvecklats till en av landets viktigaste sammankomster för såväl bergsprängningsentreprenörer som beställare, konsulter, leverantörer och myndigheter.

2020 arrangerades Bergsprängardagarna den 23-24 januari. 2021 blev det tyvärr inget Bergsprängardagarna för första gången sedan start, men 2022 var vi tillbaka med ett ännu starkare program.