Program för 2024

Bergsprängardagarna 2024 går av stapeln den 25 – 26 Januari. Vi håller på att färdigställa årets program och lägger upp det här så snart det är färdigt!

Här nedan ser du föredragen som var med på Bergsprängardagarna 2023 och längre ner kan du även se bilder från tidigare Bergsprängardagar!

Gruvbrytning genom tiderna

Åke Mossberg, Fotocentralen

LKAB – En förändringsresa

Jeanette Berggren, LKAB

På liv & död: Kväverester från sprängmedel i sulfidberg

Eva Rönnberg, Geoveta

Har entreprenör & konsult olika syn på risk, riskanalys & riskbedömning

Carl Lind, Tilia Consult

Paneldiskussion: Eftersyn av salva

BEF, Bergutbildarna &
JKN Advokat AB

Elektroniktändare – för effektivisering och bättre resultat

Victor Vidlund, SSE

Emulsion med väteperoxid

Fabian Brännström, Forcit Explosives

Släntsyn och bergförstärkning med yrkesklättring

Andreas Sjöqvist & Olivier Lasmarias, Byrån Berg & Sprängteknik

Norrbotniabanan – Snabbare, säkrare & mer miljövänliga resor & transporter

Erik Storvall, Trafikverket

En ny struktur & huvudman för sprängkortet

Per Vedin, Svenska bergteknikföreningen / Trafikverket

Borrutbildning i framtiden

Jan Johansson & Claes Lindström, BEF & Bergutbildarna

Omgivningspåverkan ur beställarens synvinkel

Arne Carlsson, Trafikverket

Dolor per leverans

Åsa Boström & Peder Hansson, NCC Industri

Västlänken – Mellan berg & lear

Magnus Eriksson, Trafikverket


Historik

1998 arrangerade Bergutbildarna för första gången ”Bergsprängardagarna”, det seminarium om berg- och sprängteknik som utvecklats till en av landets viktigaste sammankomster för såväl bergsprängningsentreprenörer som beställare, konsulter, leverantörer och myndigheter.

2020 arrangerades Bergsprängardagarna den 23-24 januari. 2021 blev det tyvärr inget Bergsprängardagarna för första gången sedan start, men 2022 var vi tillbaka med ett ännu starkare program.