V 24 // Förnyelse av Sprängkort A // 10 – 12/6 2024 Solna