GRUNDKURS I SPRÄNGTEKNIK

GRUNDKURS I SPRÄNGTEKNIK – Sprängkort klass A

Den här kursen är avsedd för sprängarbasar som arbetar yrkesmässigt med sprängarbete och har minst 1 års praktik. Utbildningen följer Myndigheten för Yrkehögskolans kompetenskrav för Sprängarbas, sprängkort klass A. Sprängkortet utfärdas efter genomgången godkänd kurs för de arbeten som praktiken gäller. Kursen är även lämplig som informationskurs för byggledare, konsulter, planerare, kalkylerare, inköpare, myndighetspersoner, m fl. Den krävs även som en del av kompetenskraven för sprängarbetsledare enligt Polismyndighetens bestämmelser.

Bergutbildarna är ackrediterande utbildningsgivare enligt Svenska Bergteknikföreningens och våra utbildare är också godkända av föreningen. Vi kan därför erbjuda kursen “Utbildning i sprängteknik för sprängarbas – sprängkort klass A”. Kursen avslutas med en examination som med ett godkänt resultat tillsammans med genomförd kurs ger dig möjligheten att ansöka om certifikatet sprängkort klass A via Svenska Bergteknikföreningen.

De kunskaper, färdigheter och kompetenser som erhålls och examineras på kursen, samt bedöms av svenska Bergteknikföreningen, baseras på en kvalifikation som är beslutad av Myndigheten för yrkeshögskolan (MyH). Vill du  veta mer?

På Svenska Bergteknikföreningens hemsida finns svar på de vanligaste frågorna.

Hemsida

Frågor och svar 

KURSINNEHÅLL

– Sprängämnen (Egenskaper, Klassificering, Produkter och användningsområden, Sprängämnesutvecklingen idag).
– Val av tändsystem (Icke elektriska (krutstubin, detonerande stubin), Elektriska sprängkapslar, Stötvågssprängkapslar, Framtida tändsystem).
– Allmänt om bestämmelser.
– Arbetsmiljöverkets föreskrifter ”Sprängarbete” – AFS 2007:1 och ”Bergarbete” – AFS 2010:1.
– MSBs föreskrifter om innehav, förvaring och överföring av explosiv vara.
– Praktiska övningar (Demonstration av sprängeffekter, Kopplingsövningar, Destruktion av sprängämne).
– MSBs föreskrifter om transport av explosiv vara.
– Allmänt om sprängteknik – Geologi, terminologi och detonik.
– Sprängteknik – pallsprängning, borr-, ladd– och tändplaner.
– Sprängteknik – plansprängning och rörgravssprängning,  speciella sprängningar.
– Allmänt om försiktig sprängning i detaljplanelagt område.
– Laddning, koppling och motståndsmätning.
– Planering och ekonomi vid sprängarbete.
– Kvalitet och miljö vid sprängarbete.
– Skriftligt prov samt genomgång och avslutning.

INFORMATION

Bekräftelse:  Vi skickar bekräftelse och övrig information 2-3 veckor före kursstart.

Betalning:  Mot faktura, 30 dagar netto, i samband med bekräftelse.

Kursavgift: Kursavgift inkluderar utbildning, dokumentation, kursintyg samt lunch och kaffe om inte annat anges.

Avbokning: Vid avbokning 2 veckor före kursstart fram till kursdagen debiteras halva kursavgiften. Vid avbokning på kursdagen, eller vid utebliven ankomst, debiteras full kursavgift.

Förbehåll:  Vid för litet antal kursdeltagare, förbehåller vi oss rätten att ställa in kurser. Vi förbehåller oss även rätten till smärre prisjusteringar och reserverar oss för eventuella tryckfel.

Bokning: Välj ett kursdatum nedan, eller kontakta oss för specialanpassad kurs på ert företag.

Praktikintyg

Ett sprängkort består av två delar: En tillhörande grundkurs och praktisk erfarenhet. Det krävs olika praktiska erfarenheter för A-kort respektive B-kort. Kraven som behövs beskrivs på praktikintygen.
Förutom sprängkursen krävs det även praktikintyg för ett borrkort. Kraven står på intyget.

Praktikintyg för Borrkort och Sprängkort klass B skickas till oss. För information om intyg för Sprängkort klass A gå hit >>