Kurs för föreståndare för sprängämnesförråd

Enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) föreskrifter om förvaring och överföring av explosiv vara krävs alltid en föreståndare för förrådet för de explosiva varorna. Kraven på föreståndarens kompetens har kraftigt skärpts de senaste åren bl a innebärande att föreståndaren skall ha dokumenterad utbildning. Denna utbildning kan antingen vara Grundkurs i sprängteknik men det finns också denna särskilt framtagna kurs för föreståndare som inte spränger självständigt som sprängarbasar.

Innehåll

Sprängämnen och tändmedel 
Ansvar vid sprängarbete  
Transport av explosiv vara
Förvärv, förvaring, överföring 
Skriftligt prov