V 37 // Förnyelse av Sprängkort B // 11 – 13/9 2023 // Solna