21.11.08-21.11.10 ► V. 45 Göteborg – Förnyelse av Sprängkort A

21.11.08-21.11.10 ► V. 45 Göteborg – Förnyelse av Sprängkort A

10.000 kr

Kurslängd Klass A: 24 tim (3 dagar)

Beskrivning

PLATS: ÅBY HOTELL, MÖLNDAL