22.09.14-22.09.16 ► V. 37 Solna – Förnyelse av Sprängkort A