VÅR HISTORIA

30 ÅR I BRANSCHEN

Bergutbildarnas berg- och sprängtekniska utbildning är en vidareutveckling av den verksamhet som inleddes 1987 då Berggruppen AB bildades av Jan Norén, Jan Bååth och Michael Hermansson. 

Berggruppen AB byggde upp en komplett sprängteknisk utbildnings- och konsultverksamhet samt bildade sprängämnesbolaget Allmex. I samband med att verksamheten införlivades i Dynokoncernen 1993 avvecklades engagemanget i Allmex.

1998 valde Dyno att lägga ned Berggruppen AB och Michael Hermansson fortsatte då verksamheten i nybildade företaget BergUtbildarna AB.

Sedan 2014-11-01 ingår företaget i sprängämneskoncernen FORCIT som en fristående, självständig enhet. 2017 fuserades Bergutbildarna med Spijkerman Berg- och Sprängteknik och bytte då också namn till Bergcon.

I slutet av 2018 har namnet Bergcon fallit bort genom en fusion med Bergsäker AB 2019. 2020 ändrade även Bergsäker namn till FORCIT Consulting. Sedan den 1/8 2023 är Bergutbildarna en avdelning under Forcit Sweden.

I juni 2021 blev Bergutbildarna ackrediterade utbildare för kompetensen Sprängkort Klass A i enlighet med Svenska Bergteknik föreningens standards.

FORUM FÖR DISKUSSION OCH UTVECKLING – BERGSPRÄNGARDAGARNA

1998 arrangerade BergUtbildarna AB för första gången “Bergsprängardagarna”, det seminarium om berg och sprängteknik som utvecklats till en av landets viktigaste sammankomster för såväl bergsprängningsentreprenörer som beställare, konsulter, leverantörer och myndigheter.

Bergsprängardagarna är nu årets händelse i branschen och ett mycket viktigt forum för diskussion och information. Vår konferens samlar drygt 250 personer varje år.

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING

Under 2014-2016 har Bergutbildarna utbildat “Kvalificerade bergarbetare täkt- och anläggning” via Yrkeshögskolan. En ambitiös ettårig yrkeshögskoleutbildning med samtliga teoretiska behörighetskurser, samt övriga kurser inom ADR, Geologi, bergkännedom samt en gedigen instruktörsledd praktik.