SPRÄNGTEKNIK FÖR OVANJORDSARBETEN

SPRÄNGTEKNIK FÖR OVANJORDSARBETEN

(SV2 80:Ba 3) 
En teknikkurs som ingår i kraven på behörighet för sprängning inom tätort ovanjord för Sprängarbetsledare och sprängarbas som arbetar som “Ersättare för sprängarbetsledare”.

Deltagarna bör ha förkunskaper motsvarande Grundkurs i sprängteknik. Kursen behandlar pall-, plan- och rörgravssprängning såväl tekniskt som ekonomiskt. Lämpliga produkter för ovanjordssprängning behandlas liksom säkerhet och miljöpåverkan på omgivningen.

KURSINNEHÅLL

– Faktorer vilka styr ett sprängarbete
– Sprängteknik (Grundläggande praktisk geologi)
– Sprängämnen och sprängteknik
(Borrningens påverkan, Pallsprängning, Val av sprängämne)
– Sprängteknik
(Borr– och laddningstabeller, Tändplaner, Tändsystem,
Plansprängning, Rörgravssprängning, Laddningsberäkningar)
– Sprängteknik (Kontursprängning)
– Bestämmelser och föreskrifter vid sprängarbete ovan jord.
– AFS 2010:1 Berg– och gruvarbete
– AFS:2007:1 Sprängarbete
– MSB:s bestämmelser (Förvärv, förvaring och överföring av
explosiv vara, Transport av explosiv vara)
– Sprängning i tätort
– Skriftligt prov samt genomgång och avslutning
Observera att vi numera håller denna kurs på endast 4 dagar (med något förlängda dagar), antalet lektionstimmar förblir
desamma och följer läroplanen.

INFORMATION

Bekräftelse:  Vi skickar bekräftelse och övrig information 2-3 veckor före kursstart.

Betalning:  Mot faktura, 30 dagar netto, i samband med bekräftelse.

Kursavgift: Kursavgift inkluderar utbildning, dokumentation, kursintyg samt lunch och kaffe om inte annat anges.

Avbokning: Vid avbokning 2 veckor före kursstart fram till kursdagen debiteras halva kursavgiften. Vid avbokning på kursdagen, eller vid utebliven ankomst, debiteras full kursavgift.

Förbehåll:  Vid för litet antal kursdeltagare, förbehåller vi oss rätten att ställa in kurser. Vi förbehåller oss även rätten till smärre prisjusteringar och reserverar oss för eventuella tryckfel.

Observera att vi håller denna kurs på endast 4 dagar med förlängda dagar. Antalet lektionstimmar förblir detsamma och följer läroplanen.

Bokning: Välj ett kursdatum nedan, eller kontakta oss för specialanpassad kurs på ert företag.

Praktikintyg

Ett sprängkort består av två delar: En tillhörande grundkurs och praktisk erfarenhet. Det krävs olika praktiska erfarenheter för A-kort respektive B-kort. Kraven som behövs beskrivs på praktikintygen.
Förutom sprängkursen krävs det även praktikintyg för ett borrkort. Kraven står på intyget.

Praktikintyg för Borrkort och Sprängkort klass B skickas till oss. För information om intyg för Sprängkort klass A gå hit >>