21.11.08-21.11.10 ► V. 45 Solna – Förnyelse av Sprängkort B