V 17 // Grundkurs i sprängteknik (Sprängarbas, sprängkort klass A) // 22-26/4 2024 // Karlskoga