V 50 // Grundkurs i sprängteknik (Sprängarbas – “Sprängkort A”) // 9 – 13/12 2024 // Solna