V 22 // Sprängteknik för Sprängarbetsledare // 27-30/5 2024 Göteborg