22.09.26-22.09.29 ► V. 39 Solna – Sprängteknik för Ovanjordsarbeten