23.05.08-23.05.11 ► V. 19 Göteborg – Sprängteknik för Ovanjordsarbeten