21.11.15-21.11.18 ► V. 46 Göteborg – Sprängteknik för Ovanjordsarbeten