V 21 // Grundkurs i sprängteknik (Sprängarbas – “Sprängkort A”) // 20-24/5 2024 Solna