V 35 // Sprängteknik för beställare och inköpare // 26-27/8 2024 // Solna