V 50 // Föreståndare för sprängämnesförråd // 9 – 10/12 2024 // Solna