V 42 // Föreståndare för sprängämnesförråd // 14-15/10 2024 // Göteborg