V 36 // Grundkurs i sprängteknik (Sprängarbas – “Sprängkort A”) // 4-8/9 2023 // Solna