V 36 // Grundkurs i sprängteknik (Sprängarbas – “Sprängkort A”) // 2-6/9 2024 // Solna