Platser kvar på Grundkurs i Sprängteknik v 15 i Göteborg


14 augusti, 2023

Passa på att se över ert utbildningsbehov. Vi har platser kvar på Grundkurs i Sprängteknik för Sprängkort Klass A, den 8-12/4, vecka 15 i Göteborg.

Den här kursen är avsedd för sprängarbasar som arbetar yrkesmässigt med sprängarbete och har minst 1 års praktik. Utbildningen följer Myndigheten för Yrkehögskolans kompetenskrav för Sprängarbas, sprängkort klass A. Sprängkortet utfärdas efter genomgången godkänd kurs för de arbeten som praktiken gäller. Kursen är även lämplig som informationskurs för byggledare, konsulter, planerare, kalkylerare, inköpare, myndighetspersoner, m fl. Den krävs även som en del av kompetenskraven för sprängarbetsledare enligt Polismyndighetens bestämmelser.

Bergutbildarna är ackrediterande utbildningsgivare enligt Svenska Bergteknikföreningens och våra utbildare är också godkända av föreningen. Vi kan därför erbjuda kursen “Utbildning i sprängteknik för sprängarbas – sprängkort klass A”. Kursen avslutas med en examination som med ett godkänt resultat tillsammans med genomförd kurs ger dig möjligheten att ansöka om certifikatet sprängkort klass A via Svenska Bergteknikföreningen.

De kunskaper, färdigheter och kompetenser som erhålls och examineras på kursen, samt bedöms av svenska Bergteknikföreningen, baseras på en kvalifikation som är beslutad av Myndigheten för yrkeshögskolan (MyH).