V 36 // Föreståndare för sprängämnesförråd // 2-3/9 2024 // Solna