FORCIT Consulting förbinder sig att skydda alla externa intressegruppers integritet. Externa intressegrupper är bl.a. kunder, leverantörer och arbetssökande. Med denna dataskyddsbeskrivning informerar vi representanterna för de externa intressegrupperna om hanteringen av era personuppgifter.


Cookies och liknande tekniker
Vi använder cookies och liknande tekniker på vår hemsida och i våra webbtjänster. Här förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande våra cookies. Om du enbart besöker vår hemsida www.bergutbildarna.se behandlar vi uppgifter som webbläsarinställningar och plattform samt användargenererade data, exempelvis klick- och besökshistorik.


Vad är cookies?
Cookies (kakor) är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Kakor används normalt för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val. Dessa textfiler skickas från Forcit Consultings eller webbservrar och sparas på din dator enligt nedan.


Personuppgiftsansvarig
Forcit Consulting AB, 556811-9357
Gällande dataskyddet och hanteringen av personuppgifter kan du ställa frågor per e-post till dataprivacy@forcit.fi


Vilka uppgifter samlas
– Kontaktuppgifter
– Eventuella övriga för verksamheten väsentliga uppgifter som personen själv lämnat


För vilket ändamål uppgifterna samlas
– Samarbete med olika intressegrupper
– Upprätthållande av kundförhållande
– Rekrytering
– I övrigt verka i enlighet med gällande lagar och förordningar


Den registrerades rättigheter
– Den registrerade har rätt att veta vilka uppgifter som samlas
– Den registrerade har rätt att begära rättelse om uppgifterna
– Den registrerade har rätt att be att uppgifterna raderas


Lagring, skydd och behandling av personuppgifter
-Personuppgifter lagras datatekniskt skyddat och uppgifterna hanteras endast av de personer som behöver uppgifterna för att sköta sina arbetsuppgifter. Vår personal är utbildad i att agera ansvarsfullt i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv.
Vi lagrar personuppgifterna den tid som krävs för att vi skall uppfylla de skyldigheter och behov som finns gällande i denna beskrivning nämnda verksamhet. På begäran av den registrerade, och ifall av att ingen annan rättslig grund kräver att uppgifterna sparas, kan personuppgifterna raderas eller anonymiseras. T.ex. bokföringslagen förutsätter att vi sparar vissa uppgifter en längre tid oberoende om de innehåller personuppgifter eller ej.


Överlämnande av uppgifter till tredje part
Vid behov överlämnar vi personuppgifter till tredje part på basen av myndigheters begäran, varvid vi alltid informerar den registrerade om det enligt lag är tillåtet. I vissa fall kan vi använda en tredje parts tjänster, som kan kräva överförande av personuppgifter för att den tjänst Bergutbildarna ska tillhandahålla skall kunna genomföras. Bergutbildarna svarar för att dessa tredje parter hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsdirektiv.


Begäran om personuppgifter och dess radering
Vi raderar (om vi inte behöver spara det enligt lag) och överlämnar personuppgifter endast på personens egen begäran genom att kontakta dataprivacy@forcit.fi


Ändringar i dataskyddsbeskrivningen
Vår dataskyddspolicy kan komma att uppdateras. Besök därför denna sida regelbundet, så att du känner till genomförda förändringar.