Nu är programmet för Bergsprängardagarna 2024 klart. Du kan ladda ner det här.

LADDA NER PROGRAMMET

Dags att boka in årets händelse i kalendern, Bergsprängardagarna 2024 får av stapeln den 25-26 Januari på Scandic Infra City i Upplands Väsby. Programmet kommer inom kort, men redan nu kan du anmäla dig och läsa om några av höjdpunkterna här!

Från och med 1/8 2023 byter Bergutbildarna företag inom Forcit koncernen och kommer fortsättningsvis att ingå i Forcit Sweden Explosives. Vår verksamhet kommer att bedrivas i samma anda som tidigare där övergången till Explosives ges en möjlighet att utveckla vår kurs- och utbildningsverksamhet. För er kunder betyder det inga större förändringar när det gäller kontakt och avrop av kurser och utbildningar. 

Vi ser fram mot att med ökade resurser kunna utveckla och ge möjligheten att skräddarsy och kundanpassa våra kurser samt stärka vår kompetens inom produktutveckling. Vi har även en ambition att bredda vår utbildningsdel inom en snar framtid med exempelvis tunneldrift.

I samband med övergången till Explosives har vi flyttat vårt kontor och har en ny adress:

Bergutbildarna
Vretenvägen 13, våning 5 

171 54 Solna. 

Tel 08-540 600 60

Som vanligt hittar ni mer information om våra kurser på vår hemsida, bergutbildarna.se och mer kring Forcit Explosives på forcitexplosives.se

Välkommen på kurs hos oss!

Claes Lindström

Mari Franzén

”Svenska Bergteknikföreningens ambition är att genom en yrkescertifiering höja kunskapsnivån, säkerställa ett fackmannamässigt utförande och minska antalet arbetsskador vid berg- och sprängarbeten.”

https://www.svbergteknik.se/yrkescertifiering

Svenska Bergteknikföreningen kommer från 1 oktober ta över ackrediteringen och utfärdande av sprängkort klass A. Svenska Bergteknikföreningen är en objektiv och oberoende förening som kommer att hjälpa till att säkerställa att ett sprängkort klass A motsvarar en viss kunskapsnivå, oberoende av – certifierad – utbildare. Det här är ett initiativ av branschen, för branschen.

Från juli 2021 är vi av Svenska Bergteknikföreningen ackrediterad utbildare för kvalifikationen Sprängarbas – Sprängkort klass A. Vi är oerhört tacksamma för verifikationen att vår utbildning håller en hög nivå.

Läs ännu mer om Svenska Bergteknikföreningen och vad denna förändring innebär här.


Bergutbildarna är ackrediterande utbildningsgivare enligt Svenska Bergteknikföreningens och våra utbildare är också godkända av föreningen. Vi kan därför erbjuda kursen “Utbildning i sprängteknik för sprängarbas – sprängkort klass A”. Kursen avslutas med en examination som med ett godkänt resultat tillsammans med genomförd kurs ger dig möjligheten att ansöka om certifikatet sprängkort klass A via Svenska Bergteknikföreningen.

De kunskaper, färdigheter och kompetenser som erhålls och examineras på kursen, samt bedöms av svenska Bergteknikföreningen, baseras på en kvalifikation som är beslutad av Myndigheten för yrkeshögskolan (MyH). Vill du  veta mer? På Svenska Bergteknikföreningens hemsida finns svar på de vanligaste frågorna.

Hemsida: https://www.svbergteknik.se/svbergteknikse/yrkescertifiering/sprangarbas-sprngkortklassa

Frågor och svar:  https://www.svbergteknik.se/svbergteknikse/yrkescertifiering/sprangarbas-sprngkortklassa/fragor-svar__3027