Dags att boka in årets händelse i kalendern, Bergsprängardagarna 2024 får av stapeln den 25-26 Januari. Program och anmälningsformulär kommer inom kort!

Passa på att se över ert utbildningsbehov inför hösten. Vi har platser kvar på Grundkurs i Sprängteknik för Sprängkort Klass A, den 4-8/9, vecka 36 i Solna.

Den här kursen är avsedd för sprängarbasar som arbetar yrkesmässigt med sprängarbete och har minst 1 års praktik. Utbildningen följer Myndigheten för Yrkehögskolans kompetenskrav för Sprängarbas, sprängkort klass A. Sprängkortet utfärdas efter genomgången godkänd kurs för de arbeten som praktiken gäller. Kursen är även lämplig som informationskurs för byggledare, konsulter, planerare, kalkylerare, inköpare, myndighetspersoner, m fl. Den krävs även som en del av kompetenskraven för sprängarbetsledare enligt Polismyndighetens bestämmelser.

Bergutbildarna är ackrediterande utbildningsgivare enligt Svenska Bergteknikföreningens och våra utbildare är också godkända av föreningen. Vi kan därför erbjuda kursen “Utbildning i sprängteknik för sprängarbas – sprängkort klass A”. Kursen avslutas med en examination som med ett godkänt resultat tillsammans med genomförd kurs ger dig möjligheten att ansöka om certifikatet sprängkort klass A via Svenska Bergteknikföreningen.

De kunskaper, färdigheter och kompetenser som erhålls och examineras på kursen, samt bedöms av svenska Bergteknikföreningen, baseras på en kvalifikation som är beslutad av Myndigheten för yrkeshögskolan (MyH).

Från och med 1/8 2023 byter Bergutbildarna företag inom Forcit koncernen och kommer fortsättningsvis att ingå i Forcit Sweden Explosives. Vår verksamhet kommer att bedrivas i samma anda som tidigare där övergången till Explosives ges en möjlighet att utveckla vår kurs- och utbildningsverksamhet. För er kunder betyder det inga större förändringar när det gäller kontakt och avrop av kurser och utbildningar. 

Vi ser fram mot att med ökade resurser kunna utveckla och ge möjligheten att skräddarsy och kundanpassa våra kurser samt stärka vår kompetens inom produktutveckling. Vi har även en ambition att bredda vår utbildningsdel inom en snar framtid med exempelvis tunneldrift.

I samband med övergången till Explosives har vi flyttat vårt kontor och har en ny adress:

Bergutbildarna
Vretenvägen 13, våning 5 

171 54 Solna. 

Tel 08-540 600 60

Som vanligt hittar ni mer information om våra kurser på vår hemsida, bergutbildarna.se och mer kring Forcit Explosives på forcitexplosives.se

Välkommen på kurs hos oss!

Claes Lindström

Mari Franzén