SPRÄNGTEKNIK FÖR UNDERJORDSARBETEN

SPRÄNGTEKNIK FÖR UNDERJORDSARBETEN

(SV2 80:Ba 4)

En teknikkurs som ingår i kraven på behörighet för sprängning inom tätort underjord för Sprängarbetsledare och Sprängarbas som arbetar som “Ersättare för sprängarbetsledare”. Deltagarna bör ha förkunskaper motsvarande Grundkurs i sprängteknik.

Kursen behandlar produkter, teknik, bestämmelser och säkerhet vid bergbyggande under mark med betoning på ort- och tunneldrivning.

KURSINNEHÅLL

– Praktisk geologi och bergkännedom
– Sprängämnen och sprängteknik
– Ort- och tunnelsprängning (Teknik, tändplaner och system, olika metoder, planering och ekonomi vid tunneldrivning)
– Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2010:1 Berg- och gruvarbete, AFS 2007:1 Sprängarbete)
– MSB:s föreskrifter (Förvärv och förvaring av explosiva varor, transport av explosiva varor)
– Sprängning i tätort
– Skriftliga prov samt genomgång och avslutning

INFORMATION

Bokning: Välj ett kursdatum nedan, eller kontakta oss för specialanpassad kurs på ert företag.

Bekräftelse:  Vi skickar bekräftelse och övrig information 2-3 veckor före kursstart.

Betalning:  Mot faktura, 30 dagar netto, i samband med bekräftelse.

Kursavgift: Kursavgift inkluderar utbildning, dokumentation, kursintyg samt lunch och kaffe om inte annat anges.

Avbokning: Vid avbokning 2 veckor före kursstart fram till kursdagen debiteras halva kursavgiften. Vid avbokning på kursdagen, eller vid utebliven ankomst, debiteras full kursavgift.

Notera: Denna kurs är på 40 tim, vilket innebär något längre utbildningsdagar än på övriga kurser.

Förbehåll:  Vid för litet antal kursdeltagare, förbehåller vi oss rätten att ställa in kurser. Vi förbehåller oss även rätten till smärre prisjusteringar och reserverar oss för eventuella tryckfel.

BOKNING

Kurslängd: 40 tim (4 dagar)
Pris: 12 900 kr (moms tillkommer)

Praktikintyg

Ett sprängkort består av två delar: En tillhörande grundkurs och praktisk erfarenhet. Det krävs olika praktiska erfarenheter för A-kort respektive B-kort. Kraven som behövs beskrivs på praktikintygen.
Förutom sprängkursen krävs det även praktikintyg för ett borrkort. Kraven står på intyget.