SPRÄNGTEKNIK FÖR UNDERJORDSARBETEN

SPRÄNGTEKNIK FÖR UNDERJORDSARBETEN

(SV2 80:Ba 4)

En teknikkurs som ingår i kraven på behörighet för sprängning inom tätort underjord för Sprängarbetsledare och Sprängarbas som arbetar som “Ersättare för sprängarbetsledare”. Deltagarna bör ha förkunskaper motsvarande Grundkurs i sprängteknik.

Kursen behandlar produkter, teknik, bestämmelser och säkerhet vid bergbyggande under mark med betoning på ort- och tunneldrivning.

KURSINNEHÅLL

– Praktisk geologi och bergkännedom
– Sprängämnen och sprängteknik
– Ort- och tunnelsprängning (Teknik, tändplaner och system, olika metoder, planering och ekonomi vid tunneldrivning)
– Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2010:1 Berg- och gruvarbete, AFS 2007:1 Sprängarbete)
– MSB:s föreskrifter (Förvärv och förvaring av explosiva varor, transport av explosiva varor)
– Sprängning i tätort
– Skriftligt prov samt genomgång och avslutning

INFORMATION

Bokning: Välj ett kursdatum nedan, eller kontakta oss för specialanpassad kurs på ert företag.

Bekräftelse:  Vi skickar bekräftelse och övrig information 2-3 veckor före kursstart.

Betalning:  Mot faktura, 30 dagar netto, i samband med bekräftelse.

Kursavgift: Kursavgift inkluderar utbildning, dokumentation, kursintyg samt lunch och kaffe om inte annat anges.

Avbokning: Vid avbokning 2 veckor före kursstart fram till kursdagen debiteras halva kursavgiften. Vid avbokning på kursdagen, eller vid utebliven ankomst, debiteras full kursavgift.

Notera: Denna kurs är på 40 tim, vilket innebär något längre utbildningsdagar än på övriga kurser.

Förbehåll:  Vid för litet antal kursdeltagare, förbehåller vi oss rätten att ställa in kurser. Vi förbehåller oss även rätten till smärre prisjusteringar och reserverar oss för eventuella tryckfel.

Praktikintyg

Ett sprängkort består av två delar: En tillhörande grundkurs och praktisk erfarenhet. Det krävs olika praktiska erfarenheter för A-kort respektive B-kort. Kraven som behövs beskrivs på praktikintygen.
Förutom sprängkursen krävs det även praktikintyg för ett borrkort. Kraven står på intyget.