EXTRAINSATT KURS!

Vi har en extrainsatt kurs – Sprängteknik för sprängarbetsledare i Göteborg, vecka 24, den 12 -15 juni.

Välkommen att anmäla dig : berg@bergutbildarna.se