SNÖ- OCH LAVINSPRÄNGNING, GRUNDKURS

BERGKÄNNEDOM

(RfSU Klen01)

En specialdesignad kurs för sprängning av snö och laviner för pistpersonal.

KURSINNEHÅLL

– Lavin- och snösprängning

INFORMATION

Bekräftelse:  Vi skickar bekräftelse och övrig information 2-3 veckor före kursstart.

Betalning:  Mot faktura, 30 dagar netto, i samband med bekräftelse.

Kursavgift: Kursavgift inkluderar utbildning, dokumentation, kursintyg samt lunch och kaffe om inte annat anges.

Avbokning: Vid avbokning 2 veckor före kursstart fram till kursdagen debiteras halva kursavgiften. Vid avbokning på kursdagen, eller vid utebliven ankomst, debiteras full kursavgift.

Förbehåll:  Vid för litet antal kursdeltagare, förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen. Vi förbehåller oss även rätten till smärre prisjusteringar och reserverar oss för eventuella tryckfel.

BOKNING

Kurslängd: 48 tim (5 dagar)
Pris: Lämnas vid förfrågan

Bokning: Kontakta oss för specialanpassad kurs på ert företag.

Praktikintyg

Ett sprängkort består av två delar: En tillhörande grundkurs och praktisk erfarenhet. Det krävs olika praktiska erfarenheter för A-kort respektive B-kort. Kraven som behövs beskrivs på praktikintygen.
Förutom sprängkursen krävs det även praktikintyg för ett borrkort. Kraven står på intyget.