KURS FÖR SPRÄNGNING MED SPRÄNGKLÄMMAN SAFE-T-CUT/LINSKARVAR

26-28 AUGUSTI 2019 Solna

(RfSU GK02)

Kurs för personal som självständigt skall arbeta med sprängklämman Safe-T-Cut och linskarvar, som sprängarbasar.

Rådet för Sprängteknisk Utbildning har fastlagt utökad kursplan från 16 tim till 24 tim för denna typ av sprängarbasar.

KURSINNEHÅLL

Dag 1
– Sprängämnen (Egenskaper, Klassificering, Produkter och användningsområden, Sprängämnesutvecklingen idag)
– Val av tändsystem (Icke elektriska (krutstubin, detonerande stubin), Elektriska sprängkapslar, Stötvågssprängkapslar, Framtida tändsystem)

Dag 2
– Allmänt om bestämmelser
– Arbetsmiljöverkets föreskrifter ”Sprängarbete” – AFS 2007:1 och ”Bergarbete” – AFS 2010:1.
– MSBs föreskrifter om innehav, förvaring och överföring av explosiv vara

Dag 3
– Praktiska övningar (Demonstration av sprängeffekter, Kopplingsövningar, Destruktion av sprängämne)
– MSBs föreskrifter om transport av explosiv vara.
– Allmänt om sprängteknik – Geologi, terminologi och detonik.
– Sprängteknik – pallsprängning, borr-, ladd– och tändplaner.

Dag 4
– Sprängteknik – plansprängning och rörgravssprängning,  speciella sprängningar
– Allmänt om försiktig sprängning i detaljplanelagt område.
– Laddning, koppling och motståndsmätning

Dag 5
– Planering och ekonomi vid sprängarbete.
– Kvalitet och miljö vid sprängarbete.
– Skriftligt prov samt genomgång och avslutning

  • Andra datum:
   • V. 49 (2-4/12) Solna
  • Kurslängd: 48 tim (5 dagar)
  • Pris: 13 700 kr (inkl kursmaterial, lunch och fika, ex moms)
  • Notera att denna kurs är på 48 tim vilket innebär något längre utbildningsdagar än på övriga kurser.
  • Kursen kan även genomföras på andra tider och platser eller ute hos ert företag, kontakta oss för mer information och pris.