NY UTBILDARE CLAES LINDSTRÖM

Claes är nu det nyaste tillskottet för Bergutbildarna. Claes arbetar med utbildning, sprängteknisk rådgivning och projektnära konsultation. Claes kommer närmast från Maxam och har en bred erfarenhet av sprängarbeten, både inrikes och utrikes.