KURS I SPRÄNGTEKNIK FÖR UNDERJORDSARBETEN

18-21 NOVEMBER 2019 Solna

En teknikkurs som ingår i kraven på behörighet för sprängning inom tätort underjord för Sprängarbetsledare och Sprängarbas som arbetar som “Ersättare för sprängarbetsledare”. Deltagarna bör ha förkunskaper motsvarande Grundkurs i sprängteknik.

Kursen behandlar produkter, teknik, bestämmelser och säkerhet vid bergbyggande under mark med betoning på ort- och tunneldrivning.

KURSINNEHÅLL


– Praktisk geologi och bergkännedom

– Sprängämnen och sprängteknik

– Ort- och tunnelsprängning (Teknik, tändplaner och system, olika metoder, planering och ekonomi vid tunneldrivning)

– Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2010:1 Berg- och gruvarbete, AFS 2007:1 Sprängarbete)

– MSB:s föreskrifter (Förvärv och förvaring av explosiva varor, transport av explosiva varor)

– Sprängning i tätort

– Skriftliga prov samt genomgång och avslutning

  • Kursdatum:
   • V. 9 (24-27/2) Solna

   Kurslängd: 40 tim (4 dagar)

  • Pris: 12 900 kr (inkl kursmaterial, lunch och fika, ex moms)
  • Notera att denna kurs är på 40 tim vilket innebär något längre utbildningsdagar än på övriga kurser.
  • Kursen kan även genomföras på andra tider och platser eller ute hos ert företag, kontakta oss för mer information och pris.