KURS I SPRÄNGTEKNIK FÖR SPRÄNGARBETSLEDARE / FÖRSIKTIG SPRÄNGNING

25-28 NOVEMBER 2019 Solna

(SÖ V2 80:Ba 5)

Enligt polismyndighetens föreskrifter krävs i detaljplanelagt område att såväl “Sprängarbetsledare” som “Ersättare för sprängarbetsledare” (ofta sprängarbas i tätort) skall ha genomgått denna utbildning.

Kursen behandlar vibrationsteori, försiktig sprängning i tätort, miljö- kvalitets- samt ansvarsfrågor. Tillsammans med att man genomgått behörighetskurserna med godkänt resultat samt uppfyller praktikkraven kan deltagare söka sin sprängarbetsledarbehörighet efter genomgången kurs med godkänt resultat.

KURSINNEHÅLL

– Omgivningspåverkan vid sprängning (Kast, luftstötvågor och vibrationer, Försiktig sprängning, Svenska standarder, Alternativa metoder)

– Sprängteori och laddningsberäkningar

– Sprängteknik vid försiktig sprängning

– Bestämmelser vid sprängning i tätort (Skada på tredje man, Miljöbalken, Förhållandet beställare/entreprenörer, försäkringsfrågor)

– Sprängning i detaljplanelagt område

-Skriftligt prov samt genomgång och avslutning

  • Andra datum:
   • V. 11 (9-12/3) Solna
   • V. 24 (8-11/6) Solna
  • Kurslängd: 40 tim (5 dagar)
  • Pris: 12 900 kr (inkl kursmaterial, lunch och fika, ex moms).
  • Kursen kan även genomföras på andra tider och platser eller ute hos ert företag, kontakta oss för mer information och pris.