KURS I SPRÄNGTEKNIK FÖR OVANJORDSARBETEN
11-14 NOVEMBER 2019 Göteborg

(SV2 80:Ba 3)

En teknikkurs som ingår i kraven på berhörighet för sprängning inom tätort ovanjord för Sprängarbetsledare och sprängarbas som arbetar som “Ersättare för sprängarbetsledare”.

Deltagarna bör ha förkunskaper motsvarande Grundkurs i sprängteknik. Kursen behandlar pall-, plan- och rörgravssprängning såväl teknisk som ekonomisk. Lämpliga produkter för ovanjordssprängning behandlas liksom säkerhet och miljöpåverkan på omgivningen.

KURSINNEHÅLL

– Faktorer som styr ett sprängarbete

– Sprängteknik (Grundläggande praktisk geologi)

– Sprängämnen och sprängteknik (Borrningens påverkan, Pallsprängning, Val av sprängämne)

– Sprängteknik (Kontursprängning)

– Bestämmelser och föreskrifter vid sprängarbete ovan jord

– AFS 2010:1 Berg- och gruvarbete

– AFS 2007:1 Sprängarbete

– MSB:s bestämmelser (Förvärv, förvaring och överföring av explosiv vara, Transport av explosiv vara)

Observera att vi håller kursen på 4 dagar (med något förlängda dagar), antalet lektiontimmar förblir detsamma och följer läroplanen.

  • Andra datum:
   • V. 46 (11-14/11) Göteborg
  • Kurslängd: 40 tim (4 dagar)
  • Pris: 12 900 kr (inkl kursmaterial, lunch och fika, ex moms)
  • Notera att denna kurs är på 40 tim vilket innebär något längre utbildningsdagar än på övriga kurser.
  • Kursen kan även genomföras på andra tider och platser eller ute hos ert företag, kontakta oss för mer information och pris.