GDPR OCH BERGUTBILDARNA

“Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde när det gäller personlig integritet”
(Datainspektionen.se)

Vi på Bergutbildarna har alltid tagit väl hand om våra kunders personuppgifter och vi ser fram emot att öka den redan höga säkerheten med ytterligare åtgärder. Exempel på en åtgärd är att skicka e-post innehållandes personuppgifter  krypterat.

Policy för personuppgiftshantering

Vi på Bergcon AB, Bergutbildarna, handhar personuppgifter i form av ett register av utförda kurser och kontaktuppgifter. Uppgifterna förvaras digitalt och originalmaterial för sprängkort förvaras fysiskt i ett låst rum. Detta för att snabbare kunna ge service vid borttappat, förnyat eller uppgradering av spräng- eller borrkort och att underlätta administrationen av kurser. Vi har också krav på att spara kopior av spräng- och borrkort, samt intyg och prov i 10 års tid. Dokumentationen förvaras i låsta förråd där endast Bergcons /Bergutbildarnas personal kommer åt dem vid behov.

Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, annat än till Myndigheten för Samhällsskydd & Beredskap, då vi enligt lag måste delge intyg vi utfärdar inom vissa kurser till dem samt till Trafikverket då de kräver det vid provanmälan för att bli en certifierad bultsättare.