GRUNDKURS I SPRÄNGTEKNIK

21-25 OKTOBER Göteborg

(RfSU GK02)

Kursen är avsedd för “normala” sprängarbasar som arbetar yrkesmässigt med sprängarbete och har minst 1 års praktik. Sprängkort utfärdas efter genomgången godkänd kurs för de arbeten som praktiken gäller.

Kursen är även lämplig som informationskurs för byggledare, konsulter, planerare, kalkylerare, myndighetspersoner, m fl. Den krävs även som en del av kompetenskraven på en ansvarig sprängarbetsledare.

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter AFS 2007:1 “Sprängarbete” har ökade krav på lektionstimmar, 48 timmar mot tidigare 40 timmar. Detta innebär längre kursdagar än övriga kurser.

KURSINNEHÅLL

– Sprängämnen (Egenskaper, Klassificering, Produkter och användningsområden, Sprängämnesutvecklingen idag)
– Val av tändsystem (Icke elektriska (krutstubin, detonerande stubin), Elektriska sprängkapslar, Stötvågssprängkapslar, Framtida tändsystem)
– Allmänt om bestämmelser
– Arbetsmiljöverkets föreskrifter ”Sprängarbete” – AFS 2007:1 och ”Bergarbete” – AFS 2010:1.
– MSBs föreskrifter om innehav, förvaring och överföring av explosiv vara
– Praktiska övningar (Demonstration av sprängeffekter, Kopplingsövningar, Destruktion av sprängämne)
– MSBs föreskrifter om transport av explosiv vara.
– Allmänt om sprängteknik – Geologi, terminologi och detonik.
– Sprängteknik – pallsprängning, borr-, ladd– och tändplaner.
– Sprängteknik – plansprängning och rörgravssprängning,  speciella sprängningar
– Allmänt om försiktig sprängning i detaljplanelagt område.
– Laddning, koppling och motståndsmätning
– Planering och ekonomi vid sprängarbete.
– Kvalitet och miljö vid sprängarbete.
– Skriftligt prov samt genomgång och avslutning

  • Andra datum:
   • V. 43 (21-25/10) Göteborg
   • V. 50 (9-13/12) Solna
   • V. 6 (3-7/1) Solna
   • V. 17 (20-24/4) Göteborg
  • Kurslängd: 48 tim (5 dagar)
  • Pris: 14 000 kr (inkl kursmaterial, lunch och fika, ex moms)
  • Notera att denna kurs är på 48 tim vilket innebär något längre utbildningsdagar än på övriga kurser.
  • Kursen kan även genomföras på andra tider och platser eller ute hos ert företag, kontakta oss för mer information och pris.