FÖRNYELSE AV SPRÄNGKORT

18-20 SEPTEMBER 2019 Solna

Sprängkortets giltighetstid är 10 år och måste innan dess förnyas genom en repetitionskurs som har tonvikten lagd på säkerhet, bestämmelser och produktnyheter. För yrkesmässiga sprängarbasar med Sprängkort Klass A gäller en 3 dagars kurs medan sprängarbasar för mindre komplicerade arbeten med Sprängkort Klass B kan gå en 2 dagars kurs.

Nytt sprängkort utfärdas efter genomgången kurs med godkänt resultat och för den typ av sprängningspraktik som uppvisats. Intyget skall gälla de senaste 10 åren.

OBS! Sprängkort vars giltighet upphört kan ej förnyas!

KURSINNEHÅLL (Klass A)

– Explosiva varor och sprängämnen
– Aktuella Sprängämnen och tändmedelsprodukter
– Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2007:1 ”Sprängarbete” och AFS 2010:1 ”Berg– och gruvarbete”
– Riskbedömning – Grupparbete
– Påverkan på den yttre miljön vid sprängning
– Sprängning i detaljplanelagt område
– Förvärv, förvaring och överföring av explosiv vara
– Transport av explosiva varor
-Arbete med och genomgång av övningsfrågor
-Skriftligt prov samt genomgång och avslutning

KURSINNEHÅLL (Klass B)

-Allmänt om bestämmelser
– Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2007:1 ”Sprängarbete” och AFS 2010:1 ”Berg– och gruvarbete”
– Innehav, förvaring och överföring av explosiv vara
– Transport av explosiva varor
– Sprängämnesprodukter – Produktförändringar och nyheter
– Tändmedelsprodukter – Produktförändringar och nyheter
– Sprängteknik – Nyheter och aktualiteter
– Sprängning i tätort
– Genomgång av övningsfrågor
– Skriftligt prov samt genomgång och avslutning

  • Andra datum:
   • V. 45 (4-6/11) Göteborg
   • V. 51 (16-18/12) Solna
   • V. 8 (17-19/2) Solna
   • V. 10 (2-4/3) Göteborg
   • V. 20 (11-13/5) Solna
  • Kurslängd: 24 tim (3 dagar Klass A), 16 tim (2 dagar, Klass B)
  • Pris: 10 000 kr Klass A, 6 900 kr Klass B (inkl kursmaterial, lunch och fika, ex moms)
  • Sprängkortet förnyas var 10:e år innan giltighetsdatumets utgång.
  • Kursen kan även genomföras på andra tider och platser eller ute hos ert företag, kontakta oss för mer information och pris.