CERTIFIERING AV BULTSÄTTARE (ENG)

26 SEPTEMBER 2019 Solna

Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment för att lära sig och få en förståelse för arbetsmoment och material som ingår i bultsättningsarbetet.

Utbildningens mål är att säkerställa att personer som arbetar med bultsättning har erforderliga grundkunskaper för att utföra de olika delar som ingår i detta arbete med god kvalité, samt att ge förståelse för bredare frågor utanför själva förfarandet att installera en bult. Efter genomgången utbildning ska deltagaren vara införstådd med de risker som finns vid arbeten med bultsättning, vilket ger förutsättningar för att utföra dessa arbeten med god arbetsmiljö.

KURSINNEHÅLL

– Teorigenomgång
– Bergmekanik
– Bulttyper
– Monteringsmetoder
– Regler och normer
– Arbetsmiljö
– Praktiska övningar
– Examen


  • Andra datum:
   • Efter efterfrågan
  • Kurslängd: 8 tim (1 dagar)
  • Pris: 5 000 kr (inkl kursmaterial, lunch och fika, ex moms)
  • Bergutbildarna är ett av få utbildningsföretag som är godkänd av Trafikverket för att utbilda bergarbetare. De bergarbetare som får godkänt resultat i utbildningen får en Trafikverkscertifiering på fem år.
  • Kursen kan även genomföras på andra tider och platser eller ute hos ert företag, kontakta oss för mer information och pris.