BERGUTBILDARNA EN DEL AV BERGSÄKER AB


3 december, 2018

FRÅN DEN 3/12 ÄR BERGUTBILDARNA EN DEL AV BERGSÄKER AB

Bergcon AB/Bergutbildarna, 556790-2043, har per 2018-12-04 fusionerats med Bergsäker AB, 556811-9357, och kommer fortsättningsvis att utgöra ett eget affärsområde inom Bergsäker. Målet med sammanslagningen är att kunna erbjuda dig som kund ett maximalt mervärde genom att kombinera de båda bolagens kompetens och produktportföljer. Genom sammanslagningen skapas en starkare enhet, med bredare kompetens och större resurser.

Bergutbildarna kommer vara en egen fristående avdelning

I och med fusionen försvinner varumärket Bergcon och istället kommer namnet Bergutbildarna att användas. De tjänster som Bergcon tidigare har erbjudit i form av utbildningar, berg- och sprängteknisk konsultation samt hålinmätning kvarstår inom Bergutbildarna.

asd