KURSERNA I BULTCERTIFIERING UPPHÖR TILLS VIDARE


25 maj, 2019

Från den 24/5 kommer vi inte längre att erbjuda bultcertifieringskurser för Trafikverket.

Vi värderar våra kursdeltagare högt, men på grund av ändrade förutsättningar samt lågt deltagarantal, kan inte hålla denna kurs på den nivå som både förväntas av oss men också till den nivå som vi strävar efter att uppnå i alla våra kurser. Vi upphör därför med våra bultsättningscertifieringskurser på svenska och engelska tills vidare.

asd