UTBILDNING FÖR KRAFTINDUSTRIN

För sprängning inom kraftindustrin krävs minst kompetens motsvarande “Sprängarbas för mindre komplicerade arbeten”. För användning av speciella produkter som sprängklämman Safe-T-Cut och linskarvar finns en särskild utbildning framtagen för de som enbart använder dessa produkter.

 

Kurs för sprängning med sprängklämman Safe-T-Cut / Linskarvar

Kursen har utökats från 16 till 24 timmar för att möta kraven på sprängarbas vid självständigt arbete och att även leva upp till MSBs krav på Föreståndare för förvaring av explosiva varor.

Sprängkort utfärdas efter uppvisande av praktikintyg efter genomgången kurs med godgänt såväl teoretiskt som praktiskt prov.

Sprängkortet skall förnyas vart tionde år vilket sker genom att gå: Repetitionskurs för sprängning med sprängklämman Safe-T-Cut / Linsskarvar

För sprängarbasar som också ska spränga sten och bergklackar rekommenderar vi:

Grundkurs för sprängning av mindre komplicerat slag inkl Sprängning med pyrotekniska P2 produkter
(krutpatroner)