KURS I SPRÄNGTEKNIK FÖR OVANJORDSARBETEN

(SV2 80:Ba 3) 

En teknikkurs som ingår i kraven på behörighet för sprängning inom tätort ovanjord för Sprängarbetsledare och sprängarbas som arbetar som “Ersättare för sprängarbetsledare”.

Deltagarna bör ha förkunskaper motsvarande Grundkurs i sprängteknik. Kursen behandlar pall-, plan- och rörgravssprängning såväl tekniskt som ekonomiskt. Lämpliga produkter för ovanjordssprängning behandlas liksom säkerhet och miljöpåverkan på omgivningen.

KURSINNEHÅLL

– Faktorer vilka styr ett sprängarbete

– Sprängteknik (Grundläggande praktisk geologi)

– Sprängämnen och sprängteknik

(Borrningens påverkan, Pallsprängning, Val av sprängämne)

– Sprängteknik

(Borr– och laddningstabeller, Tändplaner, Tändsystem,

Plansprängning, Rörgravssprängning, Laddningsberäkningar)

– Sprängteknik (Kontursprängning)

– Bestämmelser och föreskrifter vid sprängarbete ovan jord.

– AFS 2010:1 Berg– och gruvarbete

– AFS:2007:1 Sprängarbete

– MSB:s bestämmelser (Förvärv, förvaring och överföring av

explosiv vara, Transport av explosiv vara)

– Sprängning i tätort

– Skriftligt prov samt genomgång och avslutning

Observera att vi numera håller denna kurs på endast 4 dagar (med något förlängda dagar), antalet lektionstimmar förblir

desamma och följer läroplanen.

  • Kursdatum:
   • V. 40 (30/9-3/10) Solna
   • V. 46 (11-14/11) Göteborg

   Kurslängd: 40 tim (4 dagar)

  • Pris: 12 900 kr (inkl kursmaterial, lunch och fika, ex moms)
  • Observera att vi numera håller denna kurs på endast 4 dagar (med något förlängda dagar), antalet lektionstimmar förblir desamma och följer läroplanen.
  • Kursen kan även genomföras på andra tider och platser eller ute hos ert företag, kontakta oss för mer information och pris.