KURS I BERGKÄNNEDOM, BERGKONTROLL OCH BERGFÖRSTÄRKNING
VID UNDERMARKSBYGGANDE

En mycket uppskattad kurs, som ingående behandlar de bergtekniska faktorer som styr ett undermarksprojekt och hur man på ett relevant sätt kan bedöma ingående parametrar för att kunna planera och optimera drivnings- och förstärkningsinsatser.

Kursen genomförs i samarbete med konsultbolag samt representanter från leverantörer av utrustning vid undermarksbyggande. Kursen är mycket lämplig för planerare, projektörer, byggledare och konsulter som arbetar med undermarksbyggande.

KURSINNEHÅLL

– Varför undermarksplanering/geologi

– Bergkännedom (Uppbyggnad, mineral, bergarter, struktur)

– Bestämmelser och säkerhet vid underjordsarbeten

– Föreskrifterna ”Sprängarbete” och ”Bergarbete”

– Sprängteknik vid underjordsarbeten  (Val av produkter, Kontursprängning och sprickzoner, Bergkonturens beroende av borrhålskvalitén)

– Alternativa drivningsmetoder

– Bergundersökningar (Förundersökningar av bergmassor, Karteringsövning)

– Bergmekanik (Hållfasthet, spänningar i berg, Exempel från praktiken)

– Praktiska fältövningar i bergklassificering och bergförstärkning

– Genomgång och redovisning av övningarna, praktiska exempel

– Deformationer under jord, uppföljning under drivning

– Sprutbetong (Sprutbetongens funktioner, Val av betong och metod)

– Injektering (Principer för injektering, material, Förinjektering, Efterinjektering)

– Bergbultning (Typer, funktion och kontroller)

– Skrotning (Teknik och val av utrustning)

– Funktionskrav och krav på utformning av tunnlar (AMA)

– Tekniska utmaningar i pågående och kommande undermarksprojekt

  • Datum: Vecka 36, 2-5 September, Solna
  • Kurslängd: 32 tim (4 dagar)
  • Pris: 13 200 kr (inkl kursmaterial, lunch och fika, ex moms)
  • Kursen kan även genomföras på andra tider och platser eller ute hos ert företag,
   kontakta oss för mer information och pris.