UTBILDNING FÖR BESTÄLLARE

Dagens mer och mer komplicerade bergarbeten i känslig miljö förutsätter inte bara en kompetent och kunnig bergentreprenör utan även likaledes kunniga och kompetenta beställare, konsulter, byggledare och andra som är involverade i bergprojekt.

Dagens pressade projekttider, samtidigt som arbetet blivit allt mer komplicerat, har inneburit att säkerheten och arbetsmiljön blivit eftersatt på många arbetsplatser. Många gånger har också bristen på kunskap hos beställaren om förutsättningarna för ett sprängarbete lett till onödiga kostsamma konflikter mellan entreprenör och beställare då man inte sett vilka regler och förutsättningar som gäller.

Bergutbildarna har under åren arrangerat specialkurser för beställare men även entreprenörer såsom Kurs för hantering av dola där problemet med odetonerat sprängämne efter sprängningen behandlas och Kurs i bergkännedom, bergkontroll och bergförstärkning vid undermarksbyggande som ingående behandlar bergmekanik och bergförstärkning vid undermarksbyggande.

 

BergUtbildarna har med anledning av detta även tagit fram en beställarutbildning som ska ge kunskap om förutsättningarna för ett bergprojekts genomförande och ge kunskap och förståelse för de teoretiska och praktiska detaljerna som styr ett projekt. Kursen behandlar vad beställaren har för ansvar men också vilka krav som kan ställas på en entreprenör.

 

FÖRETAGSANPASSADE BESTÄLLARKURSER

BergUtbildarna genomför även företagsanpassade beställarkurser som
kan anpassas till de kunskapsbehov som finns på företaget/projektet.
Kursinnehåll och kurslängd anpassas enligt önskemål.
Kurserna kan genomföras ute på företagen på platser över hela landet.