BERGTEKNISK UTBILDNING

Våra bergtekniska utbildningar är kompetenshöjande kurser inom geologi, bergbyggande och bergförstärkning under jord för såväl beställare, konsulter, projektörer och sprängare.

KURS I BERGKÄNNEDOM, BERGKONTROLL OCH BERGFÖRSTÄRKNING VID UNDERMARKSBYGGANDE

En mycket uppskattad kurs, som ingående behandlar de bergtekniska faktorer som styr ett undermarksprojekt och hur man på ett relevant sätt kan bedöma ingående parametrar för att kunna planera och optimera drivnings- och förstärkningsinsatser.

Kursen genomförs i samarbete med konsultbolag samt representanter från leverantörer av utrustning vid undermarksbyggande. Kursen är mycket lämplig för planerare, projektörer, byggledare och konsulter som arbetar med undermarksbyggande.

Läs mer om utbildningen här