BERGTEKNISK UTBILDNING

Våra bergtekniska utbildningar omfattar såväl certifieringsutbildningar godkända av Trafikverket, som kompetenshöjande kurser inom geologi, bergbyggande och bergförstärkning under jord för såväl beställare, konsulter, projektörer och sprängare.

CERTIFIERINGSUTBILDNINGAR

Trafikverket är Sveriges största beställare av bergarbeten för anläggningsprojekt. Deras mål är att höja kvaliteten, öka produktiviteten och minska antalet arbetsskador.

Därför ställer Trafikverket nu krav på särskild utbildning och certifiering för sprutbetongarbete, injekteringsarbete och bultsättningsarbete. Kravet på utbildning startar i projekt E4 Förbifart Stockholm och fortsätter sedan i Trafikverkets kommande bergtunnelprojekt. Utbildningen följer speciella utbildningsplaner som är framtagna.

Bergutbildarna är ett av få utbildningsföretag som är godkänd av Trafikverket för att utbilda bergarbetare.

De bergarbetare som får godkänt resultat i utbildningen får en Trafikverkscertifiering på fem år.

Utbildningen kan givetvis appliceras i andra projekt eller miljöer också, såsom gruvor eller drift- och underhållsuppdrag. Vi har även dessa kurser som bas åt andra kunder där vi utbildar grupper, skift eller projekt med projekt anpassat material. I ett kärnkraftverk gäller andra föreskrifter än i en gruva eller i en motorvägstunnel.

Hör av er så kundanpassar vi våra kurser.

Läs mer om utbildningen för Certifiering av bultsättare

 

KURS I BERGKÄNNEDOM, BERGKONTROLL OCH BERGFÖRSTÄRKNING VID UNDERMARKSBYGGANDE

En mycket uppskattad kurs, som ingående behandlar de bergtekniska faktorer som styr ett undermarksprojekt och hur man på ett relevant sätt kan bedöma ingående parametrar för att kunna planera och optimera drivnings- och förstärkningsinsatser.

Kursen genomförs i samarbete med konsultbolag samt representanter från leverantörer av utrustning vid undermarksbyggande. Kursen är mycket lämplig för planerare, projektörer, byggledare och konsulter som arbetar med undermarksbyggande.

Läs mer om utbildningen här