KURS I BERGBORRNING FÖR BORRKORT

(RfSU Borr1)

Kursen är avsedd för all personal som arbetar med borrning med bergborraggregat.  Kursen behandlar borrningens alla
moment med tonvikt lagd på borrhålskvalitet och säkert
utförande av arbetet.

Efter genomgången kurs med godkänt resultat kan deltagaren erhålla borrkort då denne erhållit praktik och kan uppvisa
praktikintyg på minst 1 års borrningspraktik.

KURSINNEHÅLL


– Allmänt om bergarbete

– Grundläggande geologi och bergkännedom

– Principer vid bergborrning (stötvågsteori, matning, rotation, kaxhantering)

– Bestämmelser vid bergborrning (AFS 2010:1 Berg- och gruvarbete, AFS 2007:1 Sprängarbete, AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustningar)

– Arbetsmiljö och säkerhet (Hantering av borriggen på berget, laddning, borrning och dolor)

– Borriggar (Riggarnas uppbyggnad, val av rigg, framtida utveckling)

– Borrstål (Stål och hårdmetallskvaliteter, borrsträngens uppbyggnad, borrstålsskötsel, hålkvalitet)

– Sprängningens beroende av borrningen

– Hålkvalitet enligt AMA

– Sprängningsekonomi

– Miljö och kvalitet vid borrning

– Övningsfrågor

– Skriftligt prov samt genomgång och avslutning

  • Kursdatum:
   • V. 42 (14-17/10 2020) Solna
    • V. 12 (16-19/3 2020) Solna
    • Vid förfrågan

    Kurslängd: 32 tim (4 dagar)

   • Pris: 12 000 kr (inkl kursmaterial, lunch och fika, ex moms)
   • Notera att denna kurs är på 32 tim vilket innebär något längre utbildningsdagar än på övriga kurser.
   • Kursen kan även genomföras på andra tider och platser eller ute hos ert företag, kontakta oss för mer information och pris.