BERGBORRNINGSUTBILDNING

Våren 1997 genomfördes landets första grundkurs i bergborrning för borrcertifikat i Dannemora. Kursen har framtagits i samförstånd med Bergsprängningskommittén och i samarbete med Atlas Copco, Sandvik Tamrock och Secoroc. Bakgrunden är det enkla faktum att det idag inte längre är borrutrustningarna som begränsar ett bergprojekts genomförande vad det gäller optimering av teknik och ekonomi.

 

Potentialen finns idag istället hos borroperatören vars kunnande och skicklighet helt styr borrningens, och därmed även sprängningens, resultat. Även säkerheten vid ett bergprojekt är idag mycket beroende av borrarens kompetens. Antalet kastincidenter ovan jord har ökat oroväckande och det har vid flera tillfällen varit ren tur att inte några dödsfall inträffat. Kvaliteten på borrningen har här mycket stor betydelse.

Under senare år har antalet olyckor med allvarliga incidenter ökat och även antalet dödsolyckor 2005, 2010 och 2011. Detta har till slut fått branschen och myndigheterna att reagera. Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2006:4 “Användning av arbetsutrustningar” föreskriver att personal som hanterar “arbetsutrustningar med särkild risk” (borriggar) skall ha dokumenterad teoretisk utbildning och praktisk erfarenhet.

 

Även i den nya föreskriften om berg och gruvarbeten, AFS 2010:1, krävs dokumenterad utbildning. Rådet för Sprängteknisk Utbildning har tagit fram kursplanen för denna utbildning och är huvudman för ett borrkort på samma sätt som sprängkort vid sprängning. Detta innebär att borrkortet eller motsvarande kompetens nu är ett krav vid bergborrningsarbete.

Läs mer om kursen i bergborrning för borrkort

Borrkortet utfärdas vid uppvisande av praktikintyg efter genomgången kurs med godkänt såväl teoretiskt som praktiskt prov. Kortet skall förnyas var 10:e år genom att man genomgår en:

Kurs för förnyelse av Borrkort

Kom ihåg: Sprängningens kvalitet kan inte bli bättre än kvaliteten på salvans borrhål!