FÖRNYELSE ADR-INTYG

(inkl. klass 1)

MSB:s ADR-intyg gäller i 5 år och måste förnyas före intygets utgång genom att gå en repetitionsutbildning.

Utgånget intyg kan inte förnyas!

För de som endast har ADR styckefallsintyg räcker det med 12 timmars kurs.

KURSINNEHÅLL

– Inledning, information om allmänna förändringar i regelverket

– Repetition av farliga gods klasserna. Särskilda risker. Miljö.

– Allmänt om bestämmelser, ansvar vid transport

– Kollin: Märkning, etikettering och samlastningsregler

– Godsdeklaration, skriftliga instruktion och andra handlingar

– Begränsade kvantiteter, undantagen mängd, värdeberäknad mängd

– Krav på fordon

– Märkning och etikettering

– Övningsfrågor

– Praktiska övningar: Branddemonstration, första hjälpen

– Transportens genomförande: Utrustning, lastning och lossning

– Skriftligt prov grundkurs

– Genomgång av särskilda bestämmelser för klass 1

– Skriftligt prov klass 1, samt genomgång och avslutning

  • Datum:
   • Vid förfrågan
  • Kurslängd: 16 tim (2 dagar)
  • Pris: 5 100 kr / Styckegods: 4 400 kr (inkl kursmaterial, lunch och fika, ex moms)
  • Notera att ADR styckegods endast behöver gå 12 timmar.
  • Kursen genomförs vid förfrågan och även genomföras på andra platser eller ute hos ert företag, kontakta oss för mer information och pris.