V 8 // Förnyelse av Sprängkort B // 19-21/2 2024 Solna